DE TRAINERS

Tijdens de trainingen inspireren en instrueren deskundige en ervaren trainers u met interessante praktijkvoorbeelden.


Cor Verbruggen

Cor Verbruggen verzorgt voor Eijkelkamp Academy de volgende trainingen: Peilbuis plaatsen | Grondwater bemonsteren conform NEN 5744 | Bemonsteren milieukundig bodemonderzoek | Geautomatiseerd & online grondwaterstanden meten | Infiltratie- en doorlatendheidsmetingen | Grond bemonsteren op (niet-)vluchtige stoffen | Ramgutsboringen en Direct-well plaatsen | Penetrometrie, bepalen begaanbaarheid | Isohypsen tekenen | Troebelheid en zuurstof meten

Lees verder


Leon van Hamersveld

Leon van Hamersveld verzorgt voor Eijkelkamp Academy de volgende training: Geautomatiseerd & online grondwaterstanden meten en de modules Penetrometrie, bepalen begaanbaarheid en Isohypsen tekenen.

Lees verder


Marcel Lankreijer

Marcel Lankreijer verzorgt voor Eijkelkamp Academy de volgende trainingen: Grondclassificatie en bodemonderzoek conform NEN 5104 | Peilbuizen plaatsen | Grondwater bemonsteren conform NEN 5744 | Bemonsteren milieukundig bodemonderzoek | Waterbodem beschrijven en bemonsteren | Grond bemonsteren op (niet-)vluchtige stoffen | Ramgutsboringen en Direct-well plaatsen | Troebelheid en zuurstof meten

Lees verder


Eric van der Kuijl

Mede-directeur van Hamaland Advies en senior archeoloog Eric van der Kuijl verzorgt voor Eijkelkamp Academy de volgende training: Archeologisch bodemonderzoek (informatiebijeenkomst)

Lees verder


Gerrit Jan van Prooijen

Zelfstandig Boomtechnisch adviseur Gerrit Jan van Prooijen verzorgt voor Eijkelkamp Academy de volgende training: Bodem als groeiplaats voor bomen (in bebouwd gebied)

Lees verder


Rudi de Smet

Medewerker bij Waterschap Brabantse Delta (meten en bemonsteren) Rudi de Smet verzorgt voor Eijkelkamp Academy de training: Afvalwater en zuiveringsslib bemonsteren

Lees verder


Giljam van Vliet

Consultant Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Giljam van Vliet verzorgt voor Eijkelkamp Academy de training Asbest in grond

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK