Project DAMSAFE

Multipurpose waterreservoirs en dammen spelen in India een belangrijke rol in de wateren elektriciteitsvoorziening, voor de irrigatie en in de overstromingsbescherming.

Lees verder


Primeur in de polder - Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Waterschap Zuiderzeeland is het project ‘Energie & gemalen’ gestart om de polderbemaling te verduurzamen. Gemaal Colijn is daarvoor door Eijkelkamp Soil & Water uitgerust met debietmeetapparatuur. Een primeur!

Lees verder


‘Wij zijn 24/7 bezorgd om  de Vlaamse waterkwaliteit’

De Vlaamse Milieumaatschappij zet zich in voor een beter leefmilieu in Vlaanderen. Sinds begin 2017 zet Ward en zijn team Smart Sensoring van Eijkelkamp Soil & Water in om nog meer grip te krijgen op de kwaliteit van het Vlaamse water.

Lees verder


‘Monitoren van water, is monitoren van ons bestaansrecht’

Europa’s grootste producent van frisdranken en vruchtensappen, Refresco Group, monitort het grond- en bronwaterpeil op de locatie in Hoensbroek via Smart Sensoring van Eijkelkamp Soil & Water. ‘Iedere 10 minuten ontvangen wij via telemetrie de gewenste grondwater data’.

Lees verder


Rijnland maakt waterbalans compleet

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in mei 2017 meetapparatuur in gebruik genomen die effecten van klimaatverandering op het waterbeheer beter in beeld brengt. Het gaat om drie Eijkelkamp Smart Lysimeter meetopstellingen, die naast gegevens over verdamping ook data verschaffen over de hoeveelheid neerslag, wind en bodemvocht.

Lees verder


Van zwart verleden naar groene toekomst

Waarom grondwater monitoren voor de gemeente Heerlen noodzakelijk is: Het wordt steeds drukker in onze ondergrond. Goede plannen maken is essentieel...

Lees verder


Waterbronnen van brouwerij 's werelds beste blond bier gemonitord met Eijkelkamp Smart Sensoring

'We besparen een honderdtal uur aan uitleesrondes omdat alle data nu automatisch binnenkomt op de Eijkelkamp Web Portal.' aldus Pieter Careel van Affligem Brouwerij.

Lees verder


Nulmeting Natura 2000-gebied Binnenveld

Het Binnenveld is sinds 2014 Natura 2000-gebied. Voor de instandhouding en verbetering van het gebied wordt er via monitoring een nulmeting vastgesteld.

Lees verder


LoRa sensoren ingezet bij bodemvocht meetnet Den Haag

Gemeente Den Haag wilde inzicht krijgen in de verandering van de bodemvochtigheid. Dit moest op een simpele, draadloze en goedkope manier gebeuren. Daarom is er door Eijkelkamp Soil & Water voor dit project gekozen om een LoRa meetnet van bodemvochtsensoren op te stellen.

Lees verder


Huzarenstukje bij de zetting van de IJsselkade in Zutphen

Eijkelkamp Soil & Water helpt de gemeente Zutphen met een waar huzarenstukje bij de zetting van de IJsselkade

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK